VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen nimi-ja osoitetiedot sekä ajo-ohjeet.
Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.
Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (ennakkomaksu 50 % mökin hinnasta)

tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.
Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 20 vuorokautta tai vähemmän, 
maksetaan koko summa kerralla ja lasku voi erääntyä 2 vuorokauden kuluessa varauksesta.


Mikäli varauksen alkuun on 7 päivä tai vähemmän voidaan laskun eräpäiväksi laittaa sama päivä. 
Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, Mökkikylä Vanha Mylly voi perua varauksen siitä erikseen ilmoittamatta.


Mökkiä ei luovuteta alle 18-vuotiaille.
Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuodepaikkamääränä.
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo. 16 lähtöpäivään klo. 12.00 ellei muutoin ole sovittu.
Vuokraan kuuluu käyttöoikeus vuokrattavaan kohteeseen ja niiden varusteisiin sekä pihapiiriin.
Mökissä on valmiit astiat, kalusteet, tyynyt ja peitteet.

Asiakas huolehtii liinavaatteista ja pyyheliinoista tai vuokraa ne erikseen mökkikylästä.
Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan.
Vuoteissa on käytettävä aina lakanoita ja tyynynpäällisiä, myös makuupussissa nukuttaessa.


Mikäli mökkikylän mökeissä on muitakin vuokralaisia hiljaisuus tulee klo. 23:00.
Tämän jälkeen tulee käytöksellään huomioida 
muiden majoittujien mahdollisuus nukkua yönsä hyvin.


Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle henkiläkohtaisesti.
Jos asiakas ei palauta mökin avaimia hänen voidaan katsoa kadottaneen ne.
Mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset on vuokraajan korvattava.


Uusi majoituskortti laki astui voimaan 1.10.2006.
Jokaisen majoitusta tarjoavan on täytettävä asiakkaalla majoituskortti avaintenluovutuksen yhteydessä.


SIIVOUS

Asiakas vastaa mökin, saunan ja niiden pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa ne siivottuna. 
Siivouksen voi myös tilata ennakkoon mökkivarausta tehdessä.


Mikäli siivousta ei vuokra-ajan päätyttyä ole suoritettu tai on suoritettu puutteellisesti, 
peritään siivousmaksu alkaen 85€ / mökki.

Siivouksessa mökki jätettävä moitteettomaan kuntoon kaikilta osin.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökkien sisätiloissa.

Mikäli mökissä on kuitenkin tupakoitu laskutetaan todelliset siivouskulut asiakkaalta.
Kustannukset koostuvat mm. tekstiilien pesuista, seinien ja pintojen pesuista
ja mahdollista seuraavien asiakkaide varauksien peruutuksista.

Tämän johdosta kustannukset nousevat hyvin korkeiksi.

Asuntovaunun, -auton tai teltan käytöstä on ilmoitettava etukäteen varausta tehtäessä.
Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä
ja lemmikkieläimiä saa tuoda vain mökkeihin, joissa se on sallittu.VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistölle aiheuttamansa vahingot.
Mökkikylä Vanha Mylly ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta,
joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta
ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), 
joka ei ole johtunut Mökkikylä Vanhasta Myllystä ja jonka seurauksia mökkikylä ei kohtuudella voinut estää.

Mökkikylä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai eläimistä.


VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä 
niiden aiheen ilmaannuttua varauksen aikana numeroon 050 3657735 tai 0400 603 785.


Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen.

Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. 
Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kauhajoen käräjäoikeudessa.


Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut. 
Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu seuraavasti:


* Mikäli asiakas peruu varauksen viimeistään 30vrk ennen majoituksen alkamista, veloitetaan peruutuskulut 30€/varaus
* Myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen majoituksen alkua, veloitetaan puolet maksetusta ennakkomaksusta.
* Myöhemmin kuin 21 vrk mutta viimeistään 7vrk ennen majoituksen alkua veloitetaan koko maksettu ennakkomaksu.
* Myöhemmin kuin 7 vrk ennen majoituksen alkua eikä majoituskohdetta saada uudelleen vuokratuksi, veloitetaan koko varauksen arvo.

Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö 
sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. 
Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Mökkikylä Vanhaan Myllyyn 
ja asia on selvitettävä luoteeavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.


Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomamökkiä tai loman ajankohtaa),
on Mökkikylällä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 30 e.OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Mökkikylä Vanha Mylly Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.
Mökkikylä Vanhalla Myllyllä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittuja hintoja.